Årskontroller af kroniske lidelser/tilstande

Hvis du har en kronisk lidelse/tilstand, er det vigtigt, at du en gang årligt kommer til kontrol i klinikken.

Årskontrollen er IKKE et helbredscheck, som kan bestilles, hvis man ellers er rask og ikke har behov for fast medicin. Hvis du har bekymringer om helbredet, som kræver undersøgelse, eller i øvrigt mener dig i risiko for at udvikle en kronisk tilstand, bedes du vende det med lægen eller sygeplejersken, som kan vurdere, om der er grund til yderligere undersøgelse.

Ved ”kroniske lidelser” forstår vi tilstande der kræver fast medicinsk behandling eller opfølgning.

De tilstande det drejer sig om kan være følgende:

  • Diabetes (ved dårligt reguleret blodsukker er der behov for flere årlige kontroller)
  • Hjerte-kar-sygdom (fx forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol, atrie-flimmer, tidligere blodprop i hjerte eller hjerne, hjertesvigt)
  • KOL
  • Astma
  • Stofskiftesygdomme (ofte behov for blodprøver flere gange årligt efter aftale)
  • Knogleskørhed (osteoporose)
  • Demens (tilbydes kontrol 2 x årligt)
  • Depression/angst
  • ADHD
  • Øvrige tilstande, der kræver brug af afhængighedsskabende medicin (svære smerter mm.)

Når der bestilles en årskontrol, skal der først bestilles tid til blodprøver og evt. andre indledende undersøgelser, og en uge senere bestilles tid til svar – oftest hos sygeplejersken, der har særlig uddannelse i kroniske lidelser og varetager gennemgang og vurdering af tilstanden i samråd med lægen.

Al inhalationsmedicin skal medbringes ved svarkonsultationen og også ifm. evt. lungefunktionsundersøgelse.
Til lungefunktionsundersøgelsen bestilles en inhalator som skal købes på apoteket og medbringes til pusteprøven.