Kommuneattester

Hvis man er sygemeldt gennem længere tid, vil man blive kontaktet af kommunen mhp. at få udfærdiget attest på sygemeldingen. Det er derfor altid vigtigt at give os besked, hvis du er sygemeldt mere end et par uger, så vi kan få det dokumenteret i journalen.

I henvendelsen fra kommunen (oftest via e-boks) anføres det, hvad du skal foretage dig. Det vil oftest være at du skal ringe til os og bestille tid til attesten. Hav venligst attesten ved hånden, da der afsættes tid alt efter hvilken type attest det drejer sig om.

Ofte står der også en tidsfrist i brevet fra kommunen. Det kan imidlertid være umuligt at finde en 3-dobblettid, som det ofte kræves, hos den faste læge indenfor tidsfristen, hvorfor denne overskrides. Det informerer vi naturligvis kommunen om, og dermed er det sjældent et problem.

Forsikringsattester

Hvis du har en forsikringssag, kan forsikringen også bede dig få udfærdiget en attest hos os. Vær obs på, at attesten først kan laves, efter du har modtaget en formel anmodning fra forsikringen. Herefter kan du bestille tid ved at oplyse navnet på attesten til sekretæren og medbringe anmodningen ved konsultationen. Du behøver ikke at printe attesten, da vi oftest laver den digitalt.

Konsultationstid til attester  kan IKKE ske via selvbetjeningen. Her skal der altid bestilles tid ved telefonisk kontakt til sekretæren. Ring for en aftale på hverdage ml kl 9 – 12