Camilla Falk
Sygeplejerske

til hjemmeside 1

Er dagligt i klinikken.

Camilla har været ansat i klinikken siden 2020. Før dette har Camilla blandt andet 12 års erfaring fra hjerteklinikken i Silkeborg, hvor hun havde selvstændig ambulatoriefunktion bla. med hjertesvigtspatienter.

Camilla er efteruddannet indenfor diabetes samt andre kroniske lidelser, som vi følger til faste kontroller i klinikken. Det vil derfor ofte være Camilla du møder, når det er tid til den årlige kontrol af blodtryk, diabetes eller hjertesygdom. Camilla vil gennemgå blodprøvesvarene og de øvrige undersøgelser og tale med dig om forebyggelse og behandling. Se mere under årskontroller.

Det er også oftest Camilla, der behandler sår, laver celleskrab og vaccinerer, ligesom hun udfører graviditetsundersøgelser og visse børneundersøgelser i samarbejde med lægen.