Louise Kjær – Konsultationssygeplejerske

dav
Uddannet sygeplejerske. Ansat siden 2015. Varetager bl.a. børneundersøgelser, undersøgelser af gravide, celleskrab, anlæggelse af spiral, vaccination af børn og voksne, sårpleje, lungefunktionsundersøgelser, livstilssamtaler, småoperationer, blodprøvetagning, EKG m.m. I samarbejde med Sidse varetager Louise også kontroller af bl.a. patienter med diabetes, KOL, overvægt, astma og forhøjet blodtryk.