Læge Vibe Berthelsen er her dagligt fra 1. feb  til 1. aug 2021
Morgen-konsultation

Hvis du ønsker en konsultation ved læge eller sygeplejerske pga. akut sygdom eller et hurtigt spørgsmål, bedes du ringe til os mellem klokken 8-8.30. Du vil her blive visiteret til en tid fortrinsvis samme dag. Det aftalte tidspunkt  er vejledende, Der kan forekomme ventetid.

En kort /akut konsultation kan f.eks omhandle følgende problemstillinger:
– Akut opstået sygdom, infektioner, skader, smerter, mm.
– Syge børn
– Simple problemstillinger: hud, ledhævelser mm.
– Kortfattede blodprøvesvar.

Morgen konsultation egner sig IKKE til komplicerede eller langvarige sygdomsforløb, samtaler eller andre problemstillinger, der kræver mere end en kort konsultation. I så fald vil konsultationen udelukkende blive brugt til at lægge plan for videre forløb.

Medicin- og tidsbestilling bedes foretaget ved sekretæren og gerne ml klokken 9-12