NYT FRA 1.JANUAR 2020:

Telefontiden til læge Sidse Kjærholm ændres!  Fra 1/1-20 kan man ikke ringe direkte til lægen ml kl. 8-8:30.  Alle opkald bliver besvaret af sekretæren hvor det aftales om lægen skal ringe tilbage senere på dagen, om der kan svares via mail eller der aftales en tid til en akut konsultation.Morgen-konsultation

Hvis du ønsker at blive set af lægen eller sygeplejersken enten grundet akut sygdom eller vedr. kortere konsultation, bedes du ringe til os imellem 8-8.30 samme dag. Du vil her blive visiteret til en tid samme formiddag, tiden er vejledende. Det kan f.eks. dreje sig om følgende problemstillinger:

– Akut opstået sygdom, infektioner, skader, smerter, mm.
– Syge børn
– Simple problemstillinger: hud, ledhævelser mm.
– Kortfattede blodprøvesvar.

Morgen konsultation egner sig ikke til komplicerede eller langvaringe sygdomsforløb, samtaler eller andre problemstillinger, der kræver mere end en kort konsultation. I så fald vil konsultationen udelukkende blive brugt til at lægge plan for videre forløb.

Medicin- og tidsbestilling bedes foretaget ved sekretæren og gerne ml klokken 9-14