Sidse Kjærholm
Speciallæge

Sidse Kjærholm
Læge siden 2006 og uddannet
speciallæge i almen medicin i 2015.
.


Læge Merethe Andersen vikarierer i klinikken ca. 1 gang om ugen

Læge John Olesen vikarierer i klinikken ca. 1 gang om måneden

For aftale om konsultation hos disse: Ring til sekretæren for en aftale.

Fra september 21 til februar 22  er læge Andreas Chatterton dagligt i klinikken. Aftale om konsultation ved Andreas  kan bookes via selvbetjeningen.

Andreas er færdig uddannet læge i 2019 og har erfaring fra almen praksis i Ulfborg og Holstebro og fra forskellige hospitalsafdelinger. Senest har han arbejdet på Dronning Ingrids Sundhedscenter i Nuuk.