Vikarlæger
Vi har med lægerne i Sorring og Låsby en indbyrdes aftale om, at vi passer hinandens akutte patienter i ferier og på lukkedage. Det kan også være dem, der skal kontaktes ved akut opstået sygdom om eftermiddagen, som ikke kan vente til næste morgen.
Ved opkald på vores hovednummer, 86 89 10 44, informeres der om, hvilket af lægehusene der skal benyttes den pågældende dag.

Lægerne Idriss Kiise i Sorring
Hovedgaden 45
8641 Sorring
Tlf: 86 95 70 06

Lægerne i Låsby
Skolevej 3
8670 Låsby
Tlf: 86 95 10 47

Disse numre bør udelukkende benyttes ved sygdom, der ikke kan vente til vi åbner igen – eks. ved nyopstået sygdom under vores sommerferie.
Man bør sikre sig, at man forud for vore ferier, har medicin nok, så det ikke bliver nødvendigt at bestille medicin under ferien.
Vi udskriver som hovedregel ikke afhængighedsskabende medicin ud til andre end vore egne  patienter.

Svarafgivelse på prøver i ferier:
Hvis du op til en ferie har fået foretaget en prøve, som kræver svar i ferien, kan du blive bedt om at kontakte én af vikarlægerne, som kan slå op i din sygehusjournal og finde svaret dér. Det kan eks. være en urinprøve indsendt til undersøgelse for blærebetændelse.