Afhængighedskabende medicin

Er man i behandling med afhængighedsskabende medicin, herunder sovemedicin, angstdæmpende medicin, stærk smertestillende medicin og ADHD-medicin af typen centralstimulantia, er det nødvendigt med personligt fremmøde i klinikken ved hver receptfornyelse.

Konsultationen vil dreje sig om:

•     Forbrug og effekt – har behandlingen den ønskede virkning?
•     Tilvænning – mange af ovenstående stoffer skaber en tilvænning, der medfører at effekten mindskes over tid
•     Udtrapning – er det muligt at trappe ud af eller ned i behandlingen
–     evt. substitueret af et andet præparat, der ikke er afhængighedsskabende og giver mere varig effekt?
•     Kan der gøres andet ved den tilstand, der kræver behandling, så behandlingen evt. kan blive overflødig på sigt?

Lægen vil sammen med patienten lave en lovpligtig behandlingsplan, som bruges til udgangspunkt for fremtidig receptudskrivelse.

Vi er endvidere underlagt sundhedsstyrelsen retningslinjer på området, som du kan læse uddrag af her nedenfor:

“I udgangspunktet bør patienter, som behandles med afhængighedsskabende lægemidler, ses ved en personlig konsultation, hver gang en recept fornyes. Receptfornyelse kan kun undtagelsesvis ske uden personlig konsultation efter en individuel vurdering.

Patienter i medicinsk behandling for opmærksomhedsforstyrrelse – ADHD – som er i stabil, velbegrundet vedligeholdelsesbehandling, bør fremmøde hos lægen til receptfornyelse ved personlig konsultation hver anden eller tredje måned dog minimum hver 6. måned.

Patienter med kroniske smerter, som er i velbegrundet stabil opioid-behandling bør fremmøde til receptfornyelse ved personlig konsultation hos lægen. I enkelte tilfælde kan lægen beslutte at personligt fremmøde ikke er nødvendigt ved hver receptfornyelse, men for eksempel hver anden eller tredje måned. Helt undtagelsesvis kan intervallet strækkes til en gang hvert halve år.

Tilsvarende gælder for patienter, som har været i årelang behandling med benzodiazepiner eller benzodiazepinlignende lægemidler, at receptfornyelse bør ske ved hjemmebesøg eller ved fremmøde hos lægen. Undtagelsesvis kan lægen beslutte at fremmøde ikke er nødvendigt ved hver receptfornyelse. Behandlingen revurderes grundigt, mindst én gang årligt og evt. henvises til ’second opinion’ hos anden læge inden for samme eller andet relevant speciale.”