Hvad er diabetes (sukkersyge)?

Diabetes optræder, når indholdet af glukose (en sukkerart) i blodet stiger over et vist niveau. Der findes to slags sukkersyge.
Type 1 diabetes som typisk rammer børn og unge mennesker, fordi kroppen holder op med at producere insulin. Ved denne form for diabetes udvikles sygdommen og symptomerne hurtigt over dage eller uger, og behandling med insulin er en nødvendighed.
Type 2 diabetes – kaldes også for aldersdiabetes. Type 2 diabetes rammer hovedsagelig personer over 30 år. Her udvikles sygdommen gradvist over måneder. Sygdommen udvikles, fordi der enten ikke produceres tilstrækkeligt med insulin, eller fordi kroppen ikke kan udnytte den insulin, der produceres. Det kaldes insulinresistens. I den situation kan kroppens celler ikke udnytte insulin i tilstrækkeligt omfang og der er derfor behov for ekstra insulin. Endelig kan der være tale om en kombination af manglende insulin og insulinresistens.Ved type 2 diabetes er den første behandling diæt og fysisk træning. Hvis det ikke er nok til at regulere blodets indhold af glukose, kan man give tabletter, som er med til at holde blodsukkeret på et normalt niveau. I nogle tilfælde kan det blive nødvendigt at give insulin indsprøjtninger for at holde blodsukkeret normalt. Desuden skal man sørge for at holde blodtrykket normalt for at forhindre andre komplikationer.Bugspytkirtlen ligger højt inde i maven hen foran venstre nyre. Det er denne kirtel, som normalt laver det nødvendige insulin.
Symptomer:

 • Stor tørst
 • Stor urinproduktion
 • Træthed og almen sygdomsfølelse
 • Vægttab
 • Gentagne infektioner med svamp
 • Synsforstyrrelser

Symptomerne udvikles gradvist. Man kan vænne sig til tørst og træthed. Derfor opdager man ikke med det samme, at der er noget galt. Nogle personer får nedsat syn. Der optræder hyppigere infektioner specielt med gærsvamp (trøske (candida infektioner)). En del personer med type 2 diabetes har ingen eller meget få symptomer. De har dog stadig behov for behandling for at undgå komplikationer på længere sigt.

Hvad er komplikationerne til diabetes?
Hvis blodsukkeret er meget højt, som det hyppigst ses ved type 1 diabetes, udvikler man væskemangel i kroppen (dehydrering), døsighed og alvorlig sygdom, som kan blive livstruende. Det er sjældent, at det sker ved type 2 diabetes.

Ved alle former for sukkersyge gælder det om at modvirke

 • Åreforkalkning som udvikles hurtigere hos patienter med sukkersyge. Det kan medføre hjertekrampe (angina pectoris), blodprop i hjertet, apopleksi (blodprop i hjernen) og dårligt kredsløb.
 • Øjenproblemer med beskadigelse af de små blodkar i nethinden. Det kan ubehandlet medføre nedsat syn og til sidst blindhed.
 • Nyrebeskadigelse som ubehandlet kan føre til nyresvigt.
 • Beskadigelse af nervesystemet med føleforstyrrelser/smerter i fødderne
 • Fodproblemer på grund af dårlig blodcirkulation og nerveskade.
 • Fodsår
 • Impotens.
 • Andre sjældnere problemer.

Risikoen for langtidskomplikationer reduceres betydeligt hvis sukkersygen er velbehandlet, og blodtrykket holdes normalt.


Diabeteskontrol hos Læge Sidse Kjærholm

Årskontrol

En gang årligt, gerne i din fødselsdagsmåned, tilbydes du “årskontrol”. Årskontrollen forberedes ved konsultation hos sygeplejersken, med følgende undersøgelser:

 • Kontrol af “sladreprøven” HbA1c – som fortæller, hvad blodsukkeret har været 8-12 uger bagud.
 • Måling af blodtryk, som bedst ligger under 135/85.
 • Vejning
 • Kontrol af cholesterol (man skal ikke længere være fastende)
 • Kontrol af EKG – hjertekardiogram
 • Kontrol af urinens indhold af æggehvide (protein) som tegn på tidlig nyreskade ( årskontrol ) – medbring urin

Efterfølgende konsultation ugen efter med din læge:

 • Svar på BP, EKG og urinundersøgelsen
 • Snak om medicin, evt. regulering
 • Hvordan går det med kost, livsstil, rygning og alkohol.

Herudover skal du årligt:

 • Kontrol hos øjenlæge af øjnenes nethinde – kontrol efter øjenlægens anvisninger. Patienten skal selv bestille tid.
 • Kontrol af fødder mhp hård hud og føleforstyrrelser. Mulighed for henvisning til fodterapeut.

Kvartalskontrol

Derudeover tilbyder vi diabetes kontrol hver 3. måned, de såkaldte kvartalskontroller. Dette foregår hos sygeplejersken. Her tages der blodprøver og du får målt dit blodtryk. Dette foregår hos sygeplejersken. Svar på blodprøver gives typisk via mail.

Iøvrigt

Vaccination
Det kan være en god idé at beskytte sig med vaccination for influenza. Det sker en gang om året sædvanligvis i oktober eller november. Vaccination mod pneumokokker, som kan medføre lungebetændelse kan også komme på tale.

Diabetesforeningen
Søg mere information hos diabetesforeningen

Diabetesforeningen
Skindergade 38, 1. sal
1159 København K
Tlf.: 66 12 90 06
Fax: 33 93 43 10

http://www.diabetes.dk/

Gratis patientvejledning fra diabetes foreningen –

http://www.diabetes.dk/Livet_med_diabetes.aspx