Dit første kørekort

Når du første gang skal have kørekort skal du have en tid til udfyldelse af motorattest. Du skal bestille en tid hos lægen og du skal udfylde afsnit A på motorattesten. Du kan finde og udfylde den her (http://stps.dk/da/borgere/helbred-og-koerekort/koerekort/~/media/1515279587314C52A7EB9F21D98F2422.ashx) eller du kan udfylde den inden lægekonsultationen. Få den udleveret af sekretæren.

Pris for attest er 450,- for almindelig motorattest, dog 500,- hvis du er over 70 år, hvor der skal laves yderligere undersøgelser samt ved behov for diabetestest.

 KØREKORTREGLER  ÆNDRET I 2017:

Juli 2017 bortfaldt aldersloftet på gruppe 1-kørekort og dermed krav om lægeattest i forbindelse med fornyelse. Det betyder, at der ikke længere er et særskilt krav om fornyelse af kørekort ved 75 år eller efterfølgende. Herefter har alle kørekort, der udstedes til gruppe 1, en gyldighed på 15 år uanset alder.

Regler omkring jævnlig fornyelse af kørekort ved visse sygdomme, eks. diabetes, gælder fortsat. Ved særlige helbredstilstande vil en vurdering fra egen læge eller speciallæge med særligt kendskab til konkrete sygdom og patient kunne være nødvendig.