Som patient eller pårørende har du tre muligheder, hvis du oplever, at der er
sket noget ved dit møde med sundhedsvæsenet, som ikke skulle være sket:
» Du kan rapportere en utilsigtet hændelse.
» Du kan klage.
» Du kan søge erstatning.

Pjece med mere information er at finde her:

https://www.sundhed.dk/content/cms/38/15138_hvis-der-sker-noget-der-ikke-skulle-være-sket.pdf