Priser på attester og vacciner:

Man bedes være opmærksom på at der er egenbetaling på flere attester
f.eks motorattest, afbestillingsattest i forbindelse med rejser og medicinattester.

Vaccinationer i forbindelse med rejser er også for egen regning.

Kontakt sekretæren for aktuel pris!