Priser

Motorattest til kørekort 500 kr
Uarbejdsdygtighedsattest 400 kr
Varighedserklæring 345 kr
Privatkonsultation 350 kr
Privat telefonkonsultation 175 kr
Privat besøg 0-4 km 465 kr
Privat besøg 4,1-8 km 520 kr
Privat besøg 8,1-11 km 570 kr
Kilometertakst pr. km privat 3 kr
Ansøgning om handicap P-skilt  500 kr
 Mulighedserklæring  500 kr

Der findes en lang række andre privathonorarer for lægeerklæring og attester.
Spørg hos lægerne om disse priser.
Staten pålagde pr. 1. april 2005 moms på lægeerklæringer og lægeattester. Momsen er 25%.